ข่าวทั้งหมด  73 รายการ

09 ธันวาคม 2556  โดย :   (อ่าน 478 ครั้ง)
          นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บร.2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม2556 เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนโดยให้เน้น การอ่านออกเขียนได้ การใช้แท็บเล็ต แบบบูรณาการอย่างตั้งใจและจริงจัง.... อ่านต่อ
08 ธันวาคม 2556  โดย :   (อ่าน 252 ครั้ง)
         นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บร.2 ร่วมในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้มหามงคลในพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และร่วมวางศิลาฤกษ์”อาคารเรียนพระครูปลัดนายกวัฒน์(กมล มั่งคำมี,ดร.) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม2556 ณ โรงเรียนบ้านป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพลับพลาชัย กล่าวรายงาน นายเฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธี ในการนี้ พระครูปลัดนายกวัฒน์ ยังได้กำหนดพิธีวางศิลาฤก.... อ่านต่อ
06 ธันวาคม 2556  โดย :   (อ่าน 353 ครั้ง)
          เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บร.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแขม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ นายสมชาย ไกรสุทธิกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ได้ให้โอวาทโดยให้รู้รัก สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาในครั้งนี้ .... อ่านต่อ
06 ธันวาคม 2556  โดย :   (อ่าน 407 ครั้ง)
          เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บร.2 นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวัน 5 ธันวาราช ณ หอประชุมหนองกก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล นายอำเภอประโคนชัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน พ่อค้า ประชาชน ต่างพร้อมใจกันนำพานพุ่มร่วมถวายเพื่อแสดงความจงรักภักดี อย่างพร้อมเพียงกัน .... อ่านต่อ
04 ธันวาคม 2556  โดย :   (อ่าน 246 ครั้ง)
          เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บร.2 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ หัองประชุมใหญ่ สพป.บร.2 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ได้กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่ได้เข้าร่วมประชุมสัญจร พร้อมกันนี้ ผอ.สพป.บร.2 ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบ นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล นายอำเภอประโคนชัย ประธานในที่ประชุม ได้ประชุมในหัวข้อ ผลการปฏิบัติงานของอำเภอประโคนชัย ในห้วง 1 ก.พ.2556- 30 พ.ย.2556 .... อ่านต่อ
02 ธันวาคม 2556  โดย :   (อ่าน 392 ครั้ง)
          วันที่ 2 ธันวาคม 2556 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บร.2 ตรวจเยี่ยมคณะทำงานเตรียมการจัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้กำลังใจคณะเตรียมงานและดูความคืบหน้าของการเตรียมงานในครั้งนี้ด้วย.... อ่านต่อ
29 พฤศจิกายน 2556  โดย :   (อ่าน 419 ครั้ง)
          29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสพป.บร.2 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บร.2 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับพระราชทานฯ ในระหว่างปี พ.ศ.2552-2555 จำนวน 277 คน ซึ่งมีรองผอ.สพป.บร.2 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสพป.บร.2 เข้าร่วมพิธีอย่างสมเกียรติ ในการนี้ ประธานในพิธีได้แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเ.... อ่านต่อ
28 พฤศจิกายน 2556  โดย :   (อ่าน 248 ครั้ง)
          เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ กล่าวรายงาน นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธี การก่อสร้างอาคารโรงอาหารนี้ได้รับงบประมาณเงินบริจาค จากสภากาชาดจีนผ่านทางสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 668,000 บาท โดยมีคณะกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ กาชาดอำเภอกระสัง ประชาชน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ.... อ่านต่อ
27 พฤศจิกายน 2556  โดย :   (อ่าน 223 ครั้ง)
          สพป.บร.2 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง พร้อมรับทราบข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติส่งเสริมการจัดการศึกษา.... อ่านต่อ
27 พฤศจิกายน 2556  โดย :   (อ่าน 299 ครั้ง)
          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บร.2 ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 นำคณะกองลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางลูกเสือ ร่วมประกอบพิธีถวายบังคมและถวายสดุดีในนาม "คณะลูกเสือแห่งชาติ" ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้กำเนิดลูกเสือไทย มีคณะลูกเสือ เนตรนารี .... อ่านต่อ
หน้า. [1][2][3][4][5][6][7][8]